KONTAKTY

Prevádzka:
Šávoľská 1961, 986 01 Fiľakovo

Tel.,fax:
+421 47 43 81 822

GSM:
+421 905 656 312

E-mail:
easypack@easypack.sk

Politika spoločnosti

Vychádzajúc zo strategického zámeru spoločnosti, ktorým je poskytovať komplexné balenie sa vedenie spoločnosti EASY PACK s.r.o. zaväzuje:

- zamerať sa na zákazníka za účelom dosiahnutia trvalej dôvery zákazníkov

- vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti

- zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplávajúce z právnych a iných požiadaviek

- uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania procesov kvality a enviromentálneho správania sa

- systematickým vzdelávaním podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov

- produkovať výrobky s dôrazom na optimalizáciu negatívneho vplyvu na životné prostredie

- zabezpečiť a presadzovať požiadavky ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy

- klásť dôraz na znižovanie negatívneho vplyvu nakupovaných produktov na životné prostredie

Od zamestnancov očakáva spoločnosť, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne a s plnou vážnosťou prispejú k trvalému plneniu zásad vyhlásenej politiky spoločnosti. Budú sa aktívne podieľať na jej realizácií a plnení cieľov za účelom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb a zníženia negatívnej záťaže na životné prostredie.

Sme sústredení na rýchlu a kvalitnú obsluhu našich zákazníkov!

Naša firma je zameraná najmä na obsluhu malých a stredných zákazníckych požiadaviek.

Našou úlohou a povinnosťou je vybavovanie objednávok v stanovenej lehote a dokonca sme schopní dodávať tovar v priebehu 1-2 dní od prebratia objednávky.

Našou najväčšou cnosťou je rýchlosť, okamžitá príprava cenovej ponuky a tiež okamžitá realizácia – výroba. Ďalej, veľký dôraz kladieme na osobný kontakt s našimi partnermi.

Na dosiahnutie našich cieľov  máme k dispozícií primerané technologické zariadenia, vďaka ktorým je výroba plynulá a rýchla.

Naše produkty sú vyrábané podľa noriem FEFCO, ku ktorému sa snažíme použiť najkvalitnejšie suroviny.

Úspešnosť našej firmy spočíva v kvalite, v zodpovednom vedení a pracovnej sile, ako i v rýchlom rozhodovaní a obsluhe našich zákazníkov.