skhuen
EASY PACK s.r.o Šávoľská 1961, 986 01 Fiľakovo +421 905 656 312info@easypack.sk
skhuen
EASY PACK s.r.o Šávoľská 1961, 986 01 Fiľakovo +421 905 656 312info@easypack.sk

O NÁS

Politika spoločnosti

Vychádzajúc zo strategického zámeru spoločnosti, ktorým je poskytovať komplexné balenie sa vedenie spoločnosti EASY PACK s.r.o. zaväzuje:

 • zamerať sa na zákazníka za účelom dosiahnutia trvalej dôvery zákazníkov
 • vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti
 • zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplávajúce z právnych a iných požiadaviek
 • uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania procesov kvality a enviromentálneho správania sa
 • systematickým vzdelávaním podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov
 • produkovať výrobky s dôrazom na optimalizáciu negatívneho vplyvu na životné prostredie
 • zabezpečiť a presadzovať požiadavky ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy
 • klásť dôraz na znižovanie negatívneho vplyvu nakupovaných produktov na životné prostredie
 • Od zamestnancov očakáva spoločnosť, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne a s plnou vážnosťou prispejú k trvalému plneniu zásad vyhlásenej politiky spoločnosti. Budú sa aktívne podieľať na jej realizácií a plnení cieľov za účelom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb a zníženia negatívnej záťaže na životné prostredie.
 • Sme sústredení na rýchlu a kvalitnú obsluhu našich zákazníkov!
 • Naša firma je zameraná najmä na obsluhu malých a stredných zákazníckych požiadaviek.
 • Našou úlohou a povinnosťou je vybavovanie objednávok v stanovenej lehote a dokonca sme schopní dodávať tovar v priebehu 1-2 dní od prebratia objednávky.
 • Našou najväčšou cnosťou je rýchlosť, okamžitá príprava cenovej ponuky a tiež okamžitá realizácia – výroba. Ďalej, veľký dôraz kladieme na osobný kontakt s našimi partnermi.
 • Na dosiahnutie našich cieľov  máme k dispozícií primerané technologické zariadenia, vďaka ktorým je výroba plynulá a rýchla.
 • Naše produkty sú vyrábané podľa noriem FEFCO, ku ktorému sa snažíme použiť najkvalitnejšie suroviny.
 • Úspešnosť našej firmy spočíva v kvalite, v zodpovednom vedení a pracovnej sile, ako i v rýchlom rozhodovaní a obsluhe našich zákazníkov.

Katalóg FEFCO

V katalógu FEFCO (Európska federácia výrobcov vlnitej lepenky) sú zhrnuté základne druhy konštrukcií kartonážnych výrobkov, vrátane vnútorného vybavenia pomocou jednoduchých medzinárodných symbolov. V prípade záujmu o iný typ konštrukcie ako obsahuje katalóg FEFCO je možné jednotlivé typy kombinovať a skladať spojením niekoľkých konštrukcií.

 • rozmery sú uvádzané ako vnútorné
 • rozmery sa uvádzajú v poradí Dĺžka (L) x Šírka (B) x Výška (H)