skhuen
EASY PACK s.r.o Šávoľská 1961, 986 01 Fiľakovo +421 905 656 312info@easypack.sk
skhuen
EASY PACK s.r.o Šávoľská 1961, 986 01 Fiľakovo +421 905 656 312info@easypack.sk

Vnútorné vybavenie

0900

0901

0902

0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0910

0911

0913

0914

0920

0921

0929

0930

0931

0932

0933

0934

0935

0940

0941

0942

0943

0944

0945

0946

0947

0948

0949

0950

0951

0965

0966

0967

0970

0971

0972

0973

0974

0975

0976

Katalóg FEFCO

V katalógu FEFCO (Európska federácia výrobcov vlnitej lepenky) sú zhrnuté základne druhy konštrukcií kartonážnych výrobkov, vrátane vnútorného vybavenia pomocou jednoduchých medzinárodných symbolov. V prípade záujmu o iný typ konštrukcie ako obsahuje katalóg FEFCO je možné jednotlivé typy kombinovať a skladať spojením niekoľkých konštrukcií.

  • rozmery sú uvádzané ako vnútorné
  • rozmery sa uvádzajú v poradí Dĺžka (L) x Šírka (B) x Výška (H)